Impresum

Následující informace obsahují zákonem předepsané povinné údaje o vydavateli a důležité právní poznámky k přístupu na Internet AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. Vydavatel této Internetové prezentace je AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.
 

Poštovní a fakturační adresa
AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.
Znojemská 94
58601 Jihlava
Česká republika

Tel: +420 / 567 112 011
Fax: +420 / 567 112 029
Mail: info@aki-electronic.cz
Web: http://www.aki-electronic.cz

Obchodní rejstřík: AKI ELECTRONIC spol. s r.o. je zapsána v odchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 5034.

Zástupce: 
Právně je organizace AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. zastoupena jednatelem Markem Brázdou, AKI ELECTRONIC, spol. s r.o., Znojemská 94, 586 01 Jihlava

Identifikační číslo organizace: 
DIČ AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.: CZ 45476624

Bank: CSOB Jihlava, Nummer: 1220320-0300

Záruka
Redakční zodpovědnost pro tyto stránky náleží panu Markovi Brázdovi, AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.

Licence
Snažíme se nabídnout návštěvníkům našich webových stránek nabídnout informační obsah. Duševní majetek obsažený na webových stránkách AKI ELECTRONIC, spol. s r.o., jako jsou patenty, značky nebo autorská práva, je chráněn. Prostřednictvím této webové stránky se neuděluje žádná licence k využívání duševního majetku společnosti AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. nebo třetí osobě.

Copyright
© Copyright 2013 AKI ELECTRONIC, spol. s r.o., ČR
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách  AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. podléhají ochraně autorských práv a jiných ochranných zákonů. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům.

Ochranná známka

Produkty nebo firemní známky, které nejsou vlastnictvím AKI ELECTRONIC, spol. s r.o., podléhající copyrightu třetí osoby.

Bez záruky
Tyto informace byly dány AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. a byly vydány bez záruky. Snažíme se vše dělat co nejlépe, ale vždy může dojít k chybám nebo nepřesnostem v rámci možností. V každém případě se firma AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. staví proti kopírování, rozšiřování, měnění nebo zpřístupňování třetím osobám ke komerčním účelům.

Realizace webových stránek: 
3nicom websolution, www.3nicom.cz

Grafika: Ursula Konzett, ursula.konzett@gmail.com

Fotografie: Michal Novotný, michal@novotnyfotograf.cz