O společnosti

Společnost aki vyrábí již od roku 1992 klávesnice a ovládací systémy pro oblasti řízení, automatizace, laboratorní a medicínské zařízení.
Dnes pracuje ve společnosti 200 zaměstnanců, hlavní oblasti působnosti jsou kromě České republiky a Slovenska také Německo a Rakousko.

Hlavními produkty jsou touchpanely, fóliové klávesnice, fóliové štítky a kompletní zadávací systémy včetně krytu, plošného spoje apod.
Od roku 2012 vyvíjíme a vyrábíme výrobky s projective capacitive touchscreeny s krycím sklem a kapacitní klávesnice. aki nabízí i speciální montáže elektroniky v čistých prostorech.

Systém řízení jakosti je založen na optimální přípravě zákaznických projektů. Integrovaná metoda FMEA je nezbytnou součástí nových projektů, pokud se pracovní postup odchyluje od standardních výrobků.
aki je od roku 1998 certifikována dle ISO 9001.


Výroba

V halách o celkové ploše 4.200 m2 je umístěna celá výroba od strojního obrábění základových desek, tiskem fólií, výroby komponent, montáže až po elektrickou kontrolu.

Sítotisk
Krycí fólie a spínací fólie jsou tistěny pomocí sítotisku v plně klimatizované hale. Pro specielní požadavky je možné tisknout i v čistém prostoru.
Pro zlepšení ochrany životního prostředí aki používá biologicky odbouratelné sítotiskové čističe.

Strojní obrábění
Pro výrobu hliníkových panelů se používají specielní CNC obráběcí stroje pro frézování hliníku až do tlouštěk 25 mm. aki používá různé slitiny hliníku dle specifikace zákazníků.

Laserový plotter
Na CNC laserovém plotteru se řežou obrysy a otvory v jednotlivých vrstvách polyesterových fólií a v celém výrobku.

Osazování LED
LED diody se osazují do fólií pomocí osazovacího automatu. Součástky jsou zkontaktovány pomocí specielních elektricky vodivých materiálů, které zvládají mechanické a teplotní zatížení ve fóliové klávesnici. Přesnost osazeni je +/- 0,1 mm, aktuálně minimální používaná velikost součástek je 0603.

Montáž v čistém prostoru
Pro montáž displejů, touchscreenů a dalších ovládacích prvků (sklo, plast, fólie) se využívá čistý prostor s řízenou teplotou a vlhkostí. Pro ochranu elektrických součástí před statickou elektřinou využíváme ESD prostor.

Optical Bonding
Celoplošné slepení skla s touchscreenem a další montáž je provádněna v čistých prostorech s regulovanou teplotou.